Joseph Plateau (1801 - 1883)

Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau wordt geboren in Brussel op 14 oktober 1801. Na de dood van beide ouders komt hij op 14-jarige leeftijd onder de voogdij van zijn oom. Door zijn zwakke gezondheid verblijft hij vaak op het platteland, waar hij zich uitleeft in tekenen en vlinders verzamelen. In Brussel houdt hij zich reeds bezig met "physique amusante" of salonfysica. Hij bouwt zelf verschillende demonstratie-instrumenten, organiseert kleine "séances" en verbaast zijn publiek met de originaliteit van zijn proeven.

 

Het slagveld bij Waterloo.
Joseph Plateau (19 juni 1815).

De dood van vader en moeder maakt een diepe indruk op de 14-jarige Plateau. De dokter schrijft als behandeling een verblijf op het platteland voor. In het dorp dicht bij de plaats van de slag van Waterloo is op 18 juni het kanongebulder te horen. Iedereen vlucht naar het "forêt de Soig-nies". Op Joseph schijnt dit alles niet zoveel in-druk te maken. Hij blijft lustig vlinders vangen en de dag na de slag loopt hij rond op het slagveld en maakt er een aquarel van

Joseph Plateau studeert van 1817 tot 1822 aan het Atheneum van Brussel, waar Adolphe Quetelet (1796-1874) gedurende enige jaren zijn leraar is. De rest van zijn leven heeft hij een intense band met hem. Dit komt onder meer tot uiting in een uitermate boeiende briefwisseling. Belangrijke artikels van Plateau verschijnen vaak eerst in het door Quetelet in het leven geroepen tijdschrift Correspondance mathématique et physique.